Πολιτικοί

Καραγεώργος Στέφανος
Δόκος Δημοσθένης
Βοραζάνης Δ. Γεώργιος Βουλευτής και Υπουργός