Ιστορία

Η ιστορία της Βίτσας ξεκινάει απο την Προϊστορική Εποχή και φτάνει μέχρι σήμερα γεμάτη γεγονότα.

Οι πληροφορίες μας για το Ζαγόρι είναι περιορισμένες τόσο για την αρχαία όσο και για την μεσαιωνική περίοδο. Η ιστορία για αυτές τις περιόδους στηρίζεται μόνο στα ανασκαφικά δεδομένα και στις ενδείξεις που παρέχουν τα τοπωνύμια.