Μητρώο Αρρένων πρίν το 1920

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΒΙΤΣΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σάρρος Νικόλαος 1617 1697 ΚΑΤΩ τυπογράφος στη Βενετία
Σάρρος Εμμανουήλ 1730 ΚΑΤΩ αξιωματικός του ρωσικού στρατού
Σάρρος Δημήτριος 1784 1858 ΚΑΤΩ έμπορος, απεβίωσε στο Βουκουρέστι
Βαζδέκης Αριστείδης Δ. 1829 1924 ΚΑΤΩ
Βαταβάλης Θεμιστοκλής Χριστόδουλος 1829 1924 ΚΑΤΩ
Παρανίκας Ματθαίος 1832 ΚΑΤΩ φιλόλογος – συγγραφέας
Βελογιάννης Μάνθος Ν. 1837 1915 ΑΝΩ αρτοποιός στο Βελιγράδι
Γόγολος Νικόλαος Ιωάννης 1839 ΚΑΤΩ
Σάρρος Αλκιβιάδης Αλέξιος 1840 1928 ΚΑΤΩ
Τάτσης Αλέξιος Γούλας 1840 ΚΑΤΩ
Τσουμάνης Αθανάσιος Χριστόδουλος 1841 ΚΑΤΩ
Χασιώτης Γεώργιος (Μουντζόφλος) 1842 1911 ΑΝΩ φιλόλογος – συγγραφέας
Μακρής Χριστόδουλος Χριστόδουλος 1842 ΚΑΤΩ
Βαζδέκης Αριστείδης Αναστάσιος 1843 1936 ΚΑΤΩ
Βαζδέκης Αναστάσιος Αντρέας 1843 1936 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Γεώργιος Κωνσταντίνος 1844 ΚΑΤΩ
Οικονόμος Ιωάννης Νικόλαος 1845 1929 ΚΑΤΩ ιερέας – δάσκαλος
Χασιώτης Δημήτριος 1846 1897 καθηγητής ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αναγνωστάκης Πολυχρόνης Βασίλειος 1848 ΚΑΤΩ
Τσιαπούνης Αναστάσιος Ιωάννης 1849 1932 ΚΑΤΩ απεβίωσε στα Ιωάννινα
Δάνος Στέφανος Ματθαίος 1849 ΑΝΩ
Αναγνωστάκης Μιχαήλ (Μίσιος) 1850 ΚΑΤΩ γιατρός στην Κάτω Βίτσα
Ψαροφάγης Χριστόδουλος Αστέριος 1850 ΚΑΤΩ
Βαταβάλης Ανδρέας Πολυχρόνης 1850 1925 ΚΑΤΩ
Ζηκίδης Γεώργιος Δ. 1852 1920 ΚΑΤΩ φιλόλογος – συγγραφέας
Δαουδής Φίλιππος Ιωάννης 1854 1933 ΚΑΤΩ δάσκαλος
Δηματάτης Ματθαίος Αθανάσιος 1854 1930 ΚΑΤΩ
Κατσαβρεάς Ανδρέας Απόστολος 1854 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Ιωάννης Κωνσταντίνος 1854 ΚΑΤΩ
Μπάρκας Απόστολος Κωνσταντίνος 1854 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Ευάγγελος Κωνσταντίνος 1854 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Κωσταντίνος Χρήστος 1854 1930 ΚΑΤΩ
Βριζόπουλος Φίλιππος Κωνσταντίνος 1855 1937 ΚΑΤΩ εργοστασιάρχης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
Νικολαΐδης Κωνσταντίνος Νικόλαος 1855 1945 ΚΑΤΩ απεβίωσε στη Βελλά
Γρίβας Ιωάννης Νικόλαος 1856 ΚΑΤΩ
Σούρλας Ιωάννης Νικόλαος 1856 ΚΑΤΩ
Ζωΐδης Κωνσταντίνος Ζώης 1857 1940 ΑΝΩ
Ψαροφάγης Αριστοτέλης Πέτρος 1859 ΑΝΩ
Κατέρης Ιωάννης Αθανάσιος 1859 ΚΑΤΩ
Βετούνης Αλέξανδρος Γεώργιος 1861 ΑΝΩ
Κυράτσης Ιωάννης Δημήτριος 1861 ΑΝΩ
Καραγεώργος Ιωάννης Δημήτριος 1861 ΑΝΩ
Στεφανίδης Βασίλειος Παναγιώτης 1861 ΚΑΤΩ
Βαζδέκης Γεώργιος Αντρέας 1861 1940 ΚΑΤΩ
Πρωτόπαπας Ελευθέριος Δημήτριος 1862 ΚΑΤΩ φονευθείς στη Μικρά Ασία
Καραγιαννίδης Αριστείδης Χαρίσιος 1863 1934 ΚΑΤΩ απέβιωσε στα Ιωάννινα
Δάνος Αριστείδης Πέτρος 1864 1939 ΑΝΩ
Καραγεώργος Στέφανος Κωνσταντίνος 1864 1929 ΑΝΩ
Σακελαρίου Πολυχρόνης Πέτρος 1864 1934 ΑΝΩ
Λαδιάς Κωνσταντίνος Γεώργιος 1864 ΚΑΤΩ
Μπαλατσός Νικόλαος Γεώργιος 1864 ΚΑΤΩ
Σεΐδης Βασίλειος Αριστοτέλης 1864 ΚΑΤΩ
Δασούλας Πέτρος Δημήτριος 1865 ΑΝΩ
Παπαγεωργίου Βασίλειος Γεώργιος 1865 1955 ΚΑΤΩ
Δηματάτης Ιωάννης Βασίλειος 1866 ΑΝΩ
Παρανίκας Ιωάννης Πέτρος 1866 ΚΑΤΩ
Μήμης Ματθαίος Γεώργιος 1867 ΑΝΩ
Βαζδέκης Αναστάσιος Πέτρος 1867 ΚΑΤΩ
Βετούνης Βασίλειος Γεώργιος 1868 ΑΝΩ
Πουλίδης Κωνσταντίνος Ματθαίος 1868 1932 ΑΝΩ απεβίωσε στην Αθήνα
Δόκκος Κωνσταντίνος Αριστοτέλης 1868 ΚΑΤΩ
Σάρρος Δημήτριος Μιχαήλ 1868 ΚΑΤΩ
Πίκος Χριστόδουλος Ιωάννης 1869 1930 ΑΝΩ
Γόγολος Κώστας Νικόλαος 1869 1938 ΚΑΤΩ
Λαδιάς Θεοχάρης Χρήστος 1869 ΚΑΤΩ
Στεφανίδης Θεόδωρος Χριστόδουλος 1869 ΚΑΤΩ
Πριμηκύρης Νικόλαος Αναστάσιος 1870 1933 ΑΝΩ
Λάζος Ιωάννης Λάζαρος 1870 ΚΑΤΩ
Λέκος Πέτρος Δημήτριος 1870 ΚΑΤΩ
Τζώης Χριστόδουλος Δημήτριος 1870 ΚΑΤΩ
Τσέτσικας Ιωάννης Πολυχρόνιος 1870 ΚΑΤΩ
Μήμης Σπυρίδων Γεώργιος 1871 ΑΝΩ
Τσουμάνης Σάββας Αθανάσιος 1871 1955 ΚΑΤΩ
Βελογιάννης Παναγιώτης Νικόλαος 1872 ΑΝΩ
Στεφανίδης Κωνσταντίνος Παναγιώτης 1872 1936 ΚΑΤΩ
Φουνταράς Πέτρος Γεώργιος 1872 ΚΑΤΩ
Σφάγγος Κωνσταντίνος Ιωάννης 1873 1956 ΑΝΩ δάσκαλος
Αρβανίτης Ιωάννης Αθανάσιος 1873 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Στέφανος Ιωάννης 1873 ΚΑΤΩ
Μπάρκας Γρηγόριος Αθανάσιος 1873 ΚΑΤΩ
Παπαρούσης Μιχαήλ Ματθαίος 1874 1957 ΑΝΩ
Βουλτζάτης Κωνσταντίνος Αναστάσιος 1874 ΚΑΤΩ
Γόγολος Βασίλειος Νικόλαος 1874 ΚΑΤΩ
Τσουμάνης Αναστάσιος Αθανάσιος 1874 1949 ΚΑΤΩ
Δηματάτης Αριστείδης Λάζαρος 1875 ΑΝΩ
Ζωΐδης Γεώργιος Δημήτριος 1875 ΑΝΩ
Βριζόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος 1875 ΚΑΤΩ
Βαταβάλης Γεώργιος Δημήτριος 1875 1946 ΚΑΤΩ απεβίωσε στην Αθήνα
Βαζάκας Θεόδωρος Λεωνίδας 1876 ΑΝΩ
Κυράτσης Γεώργιος Δημήτριος 1876 ΑΝΩ
Κουτσάγκης Στέφανος Πολυχρόνης 1876 1942 ΑΝΩ
Καστασιάνης Νικόλαος Αναστάσιος 1876 ΑΝΩ
Βουραζάνης Δημήτριος Γεώργιος 1876 1936 ΚΑΤΩ
Κρασόπουλος Σωκράτης Γεώργιος 1876 1928 ΚΑΤΩ
Ρίζος Παναγιώτης Χριστόδουλος 1876 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Ιωάννης Γεώργιος 1876 ΚΑΤΩ
Νικολάου Θωμάς Νικόλαος 1877 1942 ΚΑΤΩ
Παρανίκας Αλέξανδρος Νικόλαος 1877 1931 ΚΑΤΩ απεβίωσε στα Ιωάννινα
Τσιακαλίδης Θεόδωρος Χριστόδουλος 1877 ΚΑΤΩ
Τσουμάνης Χρήστος Αθανάσιος 1877 ΚΑΤΩ
Γιαννακός Ηλίας Αθανάσιος 1877 ΚΑΤΩ
Ζωΐδης Ματθαίος Μιλτιάδης 1878 1944 ΑΝΩ απεβίωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
Βουλτζάτης Παναγιώτης Αναστάσιος 1878 ΚΑΤΩ
Σάρρος Γεώργιος Αλκιβιάδης 1878 1954 ΚΑΤΩ
Χαρίσης Κωνσταντίνος Ματθαίος 1878 ΚΑΤΩ
Παπάζογλου Κωνσταντίνος Νικόλαος 1879 1945 ΑΝΩ
Θεμελής Σπυρίδων Δημήτριος 1879 ΑΝΩ
Βαζδέκης Αντρέας Λάζαρος 1879 1941 ΚΑΤΩ
Γούσιας Δημήτριος Γεώργιος 1879 1941 ΚΑΤΩ
Μπάρκας Χριστόδουλος Απόστολος 1879 ΚΑΤΩ
Βαζδέκης Μιχαήλ Αναστάσιος 1880 1954 ΚΑΤΩ
Βαταβάλης Πολύχρονος Δημήτριος 1880 ΚΑΤΩ
Ζώνιος Οδυσσεύς Νικόλαος 1880 ΚΑΤΩ
Σεΐδης Θεοφάνης Γεώργιος 1880 ΚΑΤΩ μεταγραφή στη Θεσσαλονίκη
Χαρίσης Ευάγγελος Ιωάννης 1880 1950 ΚΑΤΩ
Κωστασιάνης Στέφανος Αναστάσιος 1881 1925 ΑΝΩ
Λατίνος Στέφανος Κωνσταντίνος 1881 1936 ΚΑΤΩ
Μάλλιος Γεώργιος Φίλιππος 1881 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Δημήτριος Ευάγγελος 1881 ΚΑΤΩ
Σάρρος Μιχαήλ Αλκιβιάδης 1881 ΚΑΤΩ
Φιλίππου Θεοφάνης Φίλιππος 1881 1935 ΚΑΤΩ
Αναγνωστάκης Ξενοφών Αλέξιος 1882 ΚΑΤΩ
Βαζδέκης Γρηγόριος Κωνσταντίνος 1882 ΚΑΤΩ
Γόγολος Παναγιώτης Νικόλαος 1882 1928 ΚΑΤΩ
Τόλης Νικόλαος Πέτρος 1883 ΑΝΩ
Βαταβάλης Δημήτριος Αντρέας 1883 ΚΑΤΩ
Σεΐδης Ματθαίος Γεώργιος 1883 ΚΑΤΩ
Τάγκας Ευάγγελος Αναστάσιος 1883 ΚΑΤΩ
Δάνος Δημοσθένης Αλέξιος 1884 1959 ΑΝΩ Χειρούργος – Γυναικολόγος στα Ιωάννινα
Παπάζογλου Βασίλειος Παντελής 1884 ΑΝΩ
Τόλης Γεώργιος Απόστολος 1884 ΑΝΩ
Αρβανίτης Σπυρίδων Αναστάσιος 1884 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Οδυσσεύς Ιωάννης 1884 ΚΑΤΩ
Φουνταράς Νικόλαος Γεώργιος 1884 ΚΑΤΩ
Βουλτζάτης Σταύρος Ιωάννης 1885 ΚΑΤΩ
Ζωΐδης Γεώργιος Ματθαίος 1885 ΚΑΤΩ
Ζώνιος Γεώργιος Λεωνίδας 1885 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Ματθαίος Ευάγγελος 1885 1927 ΚΑΤΩ
Τάγκας Ευθύμιος Βασίλειος 1885 ΚΑΤΩ
Παρτάλης Ματθαίος Δημήτριος 1885 ΑΝΩ
Σακελαρίου Δημήτριος Πολυχρόνης 1885 ΑΝΩ
Θεμελής Στέφανος Κωνσταντίνος 1886 ΑΝΩ
Αναγνωστάκης Ματθαίος Θεμιστοκλής 1886 ΚΑΤΩ
Βαζδέκης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1886 ΚΑΤΩ
Κατέρης Θωμάς Ιωάννης 1886 1917 ΚΑΤΩ
Λεκίδης Μιχαήλ Ματθαίος 1886 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Νικόλαος Ιωάννης 1886 ΚΑΤΩ
Σακελαρίου Κωνσταντίνος Στέφανος 1887 ΑΝΩ
Αρβανίτης Παναγιώτης Αθανάσιος 1887 ΚΑΤΩ
Τζίκης Κωνσταντίνος Χρυσόστομος 1887 ΚΑΤΩ
Τρίψας Χριστόδουλος Ιωάννης 1887 1933 ΚΑΤΩ
Δηματάτης Βασίλειος Πέτρος 1888 ΑΝΩ μεταγραφή στο Σιδηρόκαστρο
Κυράτσης Κωνσταντίνος Θεοφάνης 1888 ΑΝΩ
Κρασόπουλος Κωνσταντίνος Νικόλαος 1888 ΑΝΩ
Βασδέκης Ευστάθιος Κωνσταντίνος 1888 ΚΑΤΩ
Κατσαβρεάς Λεωνίδας Αντρέας 1888 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Θεόδωρος Κωνσταντίνος 1888 ΚΑΤΩ
Τόλης Ιωάννης Απόστολος 1889 ΑΝΩ
Αναγνωστάκης Αρίστιπος Μιχαήλ 1889 ΚΑΤΩ
Λάζου Χρυσόστομος Λάζαρος 1889 ΚΑΤΩ
Βουλτζάτης Σπυρίδων Ιωάννης 1889 ΚΑΤΩ
Οικονομίδης Νικόλαος Ιωάννης 1889 ΚΑΤΩ
Τρίψας Ναπολέων Ιωάννης 1889 ΚΑΤΩ μεταγραφή στην Καβάλα
Βιτούνης Λεωνίδας Αλέξανδρος 1890 ΑΝΩ
Γιαννής Τιμολέων Κωνσταντίνος 1890 ΑΝΩ
Δαουδής Βασίλειος Φίλιππος 1890 1916 ΑΝΩ
Δαουδής Ιωάννης Φίλιππος 1890 1950 ΑΝΩ
Ζωΐδης Πέτρος Κωνσταντίνος 1890 ΑΝΩ μεταγραφή στη Θεσσαλονίκη
Σακελαρίδης Θεοφάνης Θεόδωρος 1890 ΑΝΩ
Αναγνωστάκης Παναγιώτης Ιωάννης 1890 ΚΑΤΩ
Βαταβάλης Στέφανος Θεμιστοκλής 1890 ΚΑΤΩ
Γρίβας Κωνσταντίνος Ιωάννης 1890 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Θωμάς Κωνσταντίνος 1890 ΚΑΤΩ
Βιτούνης Γεώργιος Αλέξανδρος 1891 ΑΝΩ
Δηματάτης Παναγιώτης Πέτρος 1891 ΑΝΩ
Ζωΐδης Αλέξανδρος Ιωάννης 1891 ΑΝΩ
Κολοβός Ιωάννης Παναγιώτης 1891 ΑΝΩ
Βασδέκης Αθανάσιος Γεώργιος 1891 ΚΑΤΩ
Λαδιάς Ιωάννης Κωνσταντίνος 1891 ΚΑΤΩ
Μπάρκας Ηλίας Απόστολος 1891 ΚΑΤΩ
Θεμελής Ευάγγελος Δημήτριος 1892 ΑΝΩ
Βαταβάλης Αλέξανδρος Αντρέας 1892 1926 ΚΑΤΩ
Πέτσιος Αθανάσιος Γεώργιος 1892 ΚΑΤΩ
Σακελαρίου Γεώργιος Φίλιππος 1893 ΑΝΩ
Λάζος Σταύρος Ιωάννης 1893 ΚΑΤΩ
Λέκος Κωνσταντίνος Χριστόδουλος 1893 ΚΑΤΩ
Τσακαλίδης Χριστόδουλος Θεόδωρος 1893 1934 ΚΑΤΩ
Καραγεώργης Αντρέας Στέφανος 1894 ΑΝΩ μεταγραφή στην Καβάλα
Ψαροφάγης Γρηγόριος Χριστόδουλος 1894 ΑΝΩ
Μπαλατσός Θωμάς Νικόλαος 1894 ΚΑΤΩ
Δόκος Δημοσθένης Κ 1895 ΚΑΤΩ δικηγόρος, βουλευτής Κοζάνης
Ζωΐδης Κύμων Ιωάννης 1895 ΑΝΩ
Στούπης Κωνσταντίνος Δημήτριος 1895 ΑΝΩ
Βαζδέκης Ευστάθιος Ευγένιος 1895 ΚΑΤΩ
Βουραζάνης Γεώργιος Δημήτριος 1895 ΚΑΤΩ
Βαταβάλης Ευστράτιος Ιωάννης 1895 ΚΑΤΩ
Καραβίδας Μιχαήλ Ιωάννης 1895 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Πολύκαρπος Ευάγγελος 1895 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Κωνσταντίνος Ιωάννης 1895 ΚΑΤΩ
Σάρρος Χρήστος Γεώργιος 1895 ΚΑΤΩ
Τζώης Κωνσταντίνος Βασίλειος 1895 1931 ΚΑΤΩ
Τρυανταφύλης Τιλέμαχος Κωνσταντίνος 1896 ΑΝΩ μεταγραφή στην Καβάλα
Ζωΐδης Ματθαίος Ναπολέων 1896 ΚΑΤΩ
Καραγιαννίδης Δημοσθένης Αριστείδης 1896 ΚΑΤΩ
Γιαννής Νικόλαος Κωνσταντίνος 1897 1976 ΑΝΩ δάσκαλος
Σακελαρίδης Σπυρίδων Θεόδωρος 1897 1928 ΑΝΩ
Τζωΐδης Κωνσταντίνος Γεώργιος 1897 1926 ΑΝΩ
Αρβανίτης Δημήτριος Ιωάννης 1897 ΚΑΤΩ
Βαζδέκης Αντώνιος Ιωάννης 1897 ΚΑΤΩ
Βουραζάνης Μενέλαος Δημήτριος 1897 ΚΑΤΩ
Γρίβας Αντρέας Ιωάννης 1897 ΚΑΤΩ
Λαδιάς Απόστολος Ιωάννης 1897 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Αλέξιος Βασίλειος 1897 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Βασίλειος Ιωάννης 1897 ΚΑΤΩ
Πέτσιος Δημοσθένης Γεώργιος 1897 ΚΑΤΩ
Παγούνης Ιωάννης Νικόλαος 1897 ΚΑΤΩ
Ζωΐδης Θεόδωρος Ματθαίος 1898 ΑΝΩ
Σακελαρίου Λεωστράτης Πολυχρόνης 1898 ΑΝΩ μεταγραφή στη Θεσσαλονίκη
Τρυανταφύλλου Μιχαήλ Κωνσταντίνος 1898 ΑΝΩ μεταγραφή στην Καβάλα
Βαταβάλης Γεώργιος Αντρέας 1898 ΚΑΤΩ
Γόγολος Ιωάννης Κώστας 1898 ΚΑΤΩ
Κρασόπουλος Σοφοκλής Ευριπίδης 1898 ΚΑΤΩ
Λέκος Αναστάσιος Πέτρος 1898 ΚΑΤΩ
Λούλης Βασίλειος Αλέξιος 1898 ΚΑΤΩ μεταγραφή στην Καβάλα
Μπαλατσός Αθανάσιος Νικόλαος 1898 ΚΑΤΩ
Μπάρκας Αθανάσιος Γρηγόριος 1898 ΚΑΤΩ
Τσουμάνης Δημήτριος Σάββας 1898 ΚΑΤΩ
Τσιακαλίδης Στέφανος Σπυρίδων 1899 ΚΑΤΩ εξαφανίστηκε στη Μικρά Ασία
Βαζδέκης Ηρακλής Μιχαήλ 1899 ΚΑΤΩ
Βαζδέκης Ευστάθιος Παναγιώτης 1899 1970 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Βασίλειος Κωνσταντίνος 1899 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Γεώργιος Ιωάννης 1899 ΚΑΤΩ
Νικολάου Αθανάσιος Γεώργιος 1899 ΚΑΤΩ
Νικολάου Δημήτριος Θωμάς 1899 ΚΑΤΩ
Ρούντας Δημήτριος Παναγιώτης 1900 ΑΝΩ
Βριζόπουλος Δημήτριος Κωνσταντίνος 1900 ΚΑΤΩ
Καρέτσης Στέφανος Γεώργιος 1900 ΚΑΤΩ
Λάδιας Αθανάσιος Θεοχάρης 1900 ΚΑΤΩ
Λέκος Δηνοσθένης Χριστόδουλος 1900 ΚΑΤΩ
Μυριούνης Θεόφραστος Στέφανος 1900 ΚΑΤΩ
Τσουμάνης Αθανάσιος Σάββας 1900 ΚΑΤΩ
Κολοβός Γεώργιος Αριστείδης 1901 ΑΝΩ
Πριμηκήρης Αναστάσιος Νικόλαος 1901 ΑΝΩ
Σακελαρίου Παναγιώτης Πολυχρόνης 1901 ΑΝΩ μεταγραφή στο Γιδά
Α%8