Παραδοσιακά Επαγγέλματα

Τα περισσότερα παραδοσιακά επαγγέλματα έχουν εκλείψει από το χωριό τα τελευταία χρόνια, καθότι οι κάτοικοι ασχολούνται πια κυρίως με τον τουρισμό και την κτηνοτροφία. Παλιότερα όμως υπήρχε στο χωριό πληθώρα εξειδικευμένων τεχνιτών σε διάφορους κλάδους, κάποιους από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω.