Επιφανείς

Έξαρχος Ανώτερος αξιωματικός του τουρκικού στρατού καταγόμενος από την οικογένεια των Μισιαίων, αρπαγής σε κάποιο παιδομάζωμα. Λόγω της ευφυΐας του προόδευσε σε ανώτατα αξιώματα του τουρκικού στρατού, ευεργετώντας και πολλούς συγγενείς του. Κατασκεύασε το 1687 ένα πηγάδι στη θέση ‘Γενίτσαρη’.
Ασλάν Πασάς Κατά την παράδοση ο Ασλάν Πασάς ο Α΄ καταγόταν από το Μεσιό Μαχαλά της Βεΐτσας από την οικογένεια της Μούαινας, της οποίας το σπίτι αφού ερήμωσε πέρασε στην οικογένεια Μπετούνη και αργότερα πουλήθηκε στην οικογένεια Κυράτση στις αρχές του 19ου αιώνα.
Γιαπαντζής Νικόλαος Καταγόταν από τη Βεζήτζα. Πήγε κατά τον 18ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη ως απεσταλμένος της κοινότητας στην υποχρέωση του ‘Βοϊνικού’. Όταν τελείωσε τη θητεία του παρέμενε εκεί και στον τουρκικό στρατό. Μετά από μερικά χρόνια ανέβηκε στην ιεραρχία φτάνοντας στο βαθμό του Βοϊνάκ Μπέη (Σταυλάρχη). Κατοικούσε στη συνοικία της Ανδριανουπόλεως.
Χρήστος και Κωνσταντίνος Γεωργίου Σάρρου Οι Χρήστος και Κωνσταντίνος Γεωργίου Σάρρου από την Κάτω Βίτσα είναι από το 1830 αρχιγραμματείς των βιλαετίων Ιωαννίνων και Λάρισα.
Πατήρ Ιάκωβος Ο πατήρ Ιάκωβος γεννήθηκε στο Βοδίνο της Βορείου Ηπείρου, κοντά στο Αργυρόκαστρο, το έτος 1870. Το κατά κόσμο όνομά του ήταν Ευάγγελος Βαλαδήμας και το όνομα του πατέρα του ήταν Φώτιος.
Θεόδωρος Μπαζάκας Ο Θεόδωρος Νούτζο Μπαζάκας καταγόταν από την κάτω Βίτσα και ήταν Αρχιτελώνης του Αλή πασά επί πολλά έτη. Μετά την απώλεια της όρασής του ορίστηκε βοηθός του ο Χρ. Τατάνης από τα Άνω Σουδενά.