Θρησκευτικά Μνημεία

Τα περισσότερα, από κάθε χωριό του Ζαγορίου, θρησκευτικά μνημεία βρίσκονται σήμερα στα τρία χωριά της Βεζίτζας.

Τα δύο Μοναστήρια, οι τρεις κεντρικές εκκλησίες, οι τρεις μικρότερες εκκλησίες και τα δεκαπέντε παρεκκλήσια δείχνουν τη βαθιά θρησκευτικότητα που διακατέχει τους κατοίκους.

Επίσης αντικατοπτρίζουν τον πλούτο και την καλλιτεχνική ανάπτυξη που γνώρισε η περιοχή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είναι χτισμένα με ντόπια υλικά, πέτρες ξύλα και σχιστόπλακες που βρίσκονται άφθονα στην περιοχή. Διακρίνονται για το άριστο αποτέλεσμα που οφείλεται στην τεχνική επιδεξιότητα των Ηπειρωτών μαστόρων. Δύο είναι τα πράγματα που παρατηρεί κάποιος που μελετά τις εκκλησίες και τα μοναστήρια στη Βεζίτσα. Πρώτον ότι είναι από τα αρχαιότερα κτίσματα και δεύτερον, οι περισσότερες από αυτές έγιναν από ευεργέτες. Ιδιαίτερα αξιόλογες είναι και οι πλούσιες αγιογραφίες των περισσοτέρων εκκλησιών.