Έμποροι

Σάρρος Δημήτριος (1869-1937)
Σάρρος Νικόλαος & Μπαζάκας Στέφανος

Σάρρος Νικόλαος (1617-1697) & Μπαζάκας Στέφανος

Δημήτριος Σάρρος (1784-1858) Ο Δημήτριος Σάρρος (παππούς του γνωστού Δημητρίου Σάρρου) γεννήθηκε το 1784 στην Κάτω Βίτσα. Εκπαιδεύτηκε στα Γιάννενα από το δάσκαλο του Γένους Αθανάσιο Ψαλίδα. Διακρίνεται σε διάφορες εμπορικές δραστηριότητες στην Κωνσταντινούπολη το 1821, στην Οδησσό και μετά το 1843 στο Βουκουρέστι, όπου και απεβίωσε το 1858.