Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Με στόχο την ανάδειξη και προβολή του πολυσήμαντου περιβάλλοντος -φυσικού και ανθρωπογενούς- της Βίτσας, αλλά και του ευρύτερου χώρου, το Σωματείο ΠΕΤΡΟΧΕΛΙΔΟΝΑ Βίτσας ανέθεσε, τον Σεπτέμβριο του 2004, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) την εκπόνηση μελέτης για την οργάνωση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Βίτσα, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Κληροδότημα Αγγελικής Παπάζογλου και προβλέπεται να στεγαστεί στην παραδοσιακή οικία Βελογιάννη.

Την ανάγκη δημιουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Βίτσα υπαγόρευσε η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και σπουδαιότητα του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο η φύση συνδιαλέχθηκε με τον άνθρωπο στην καρδιά της Πίνδου για να συνθέσουν ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο, αξεπέραστης ομορφιάς και πολύπλευρης αξίας. Στη μεγαλύτερη οροσειρά της ελληνικής χερσονήσου, ανάμεσα στην Τύμφη και το Μιτσικέλι και με σημείο αναφοράς τον Εθνικό Δρυμό Βίκου – Αώου, μία από τις οικολογικά σπουδαιότερες περιοχές της χώρας μας, οι οικισμοί που συγκροτούν το Ζαγόρι προσφέρονται για να αναδείξουν και να αποκρυπτογραφήσουν τη συμβολή του ορεινού όγκου της Πίνδου στη διαμόρφωση της πολιτιστικής έκφρασης των ανθρώπων της. Η προσέγγιση και προβολή της οικολογικής, ιστορικής, πολιτιστικής, κοινωνικής, αισθητικής και τουριστικής αξίας της Βίτσας και ευρύτερα του Ζαγορίου, μέσα από μια οργανωμένη υποδομή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών της περιοχής, κρίνεται καθοριστικής σημασίας, για την ενίσχυση της αειφορικής ανάπτυξης, ενός σπουδαίου τμήματος του εθνικού μας πλούτου.

Σκοπός του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Βίτσα είναι να σηματοδοτήσει ένα πολυσήμαντο κέντρο, τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου υποδομών, που θα συμπληρώνει και θα εμπλουτίσει τις μορφωτικές ευκαιρίες των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Ειδικότερα, στοχεύει να αποτελέσει:

  • Μια υποδομή προσανατολισμού, εκκίνησης και διάχυσης των επισκεπτών, που θα βοηθά το κοινό να διοχετευθεί ικανοποιητικά στο περιβάλλον της Βίτσας και ευρύτερα του Ζαγορίου, προκειμένου να ανακαλύψει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και να περιηγηθεί στα αξιοθέατά της.
  • Μια υποδομή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για να καταφέρει ο επισκέπτης να κατανοήσει την αξία των περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και ιστορικών στοιχείων που έχει να αναδείξει η περιοχή, αλλά και να τα χειριστεί συνετά, κατανοώντας τις λεπτές ισορροπίες που διέπουν τη σχέση του με αυτά.
  • Μια υποδομή ερμηνείας όλων των ιδιαίτερων συνθηκών που ευνόησαν τη δημιουργία ενός πολύπλευρου και πολυσήμαντου περιβάλλοντος.

Επιμέρους στόχοι του Μουσείου θα είναι η ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής για την αξία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου τους, η αναψυχή των επισκεπτών και η δημιουργία ερεθισμάτων για περαιτέρω ενημέρωση σε ατομικό επίπεδο, η ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριοποίησης του τόπου, καθώς μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας, αλλά και η οικονομική τόνωση της περιοχής, με την προώθηση του αειφόρου τουρισμού. Το «ταξίδι» στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Βίτσας, δηλαδή η κεντρική μουσειολογική ιδέα, ολοκληρώνεται σε τέσσερις θεματικούς άξονες, κοινούς και για τους δύο ορόφους του κτιρίου, τόσο ανεξάρτητους, όσο και αλληλένδετους μεταξύ τους.

Οι θεματικοί άξονες του ισόγειου εκθεσιακού χώρου, μετά από μια σύντομη εισαγωγική ενότητα, θα πραγματεύονται τον τρόπο με τον οποίο τα τέσσερα ζωτικά στοιχεία της φύσης, αλλά και της ίδιας της ζωής, η γη, το νερό, ο αέρας και το φως, επιδρούν, επηρεάζουν και υπαγορεύουν τον τεράστιο βιολογικό πλούτο της περιοχής. Ο εκθεσιακός χώρος του ορόφου, αντίστοιχα, θα αφηγείται και θα ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια στοιχεία υπαγόρευσαν τις ανθρώπινες συμπεριφορές, διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του τόπου, επηρέασαν τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και ευνόησαν τη συγκρότηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού, για τον ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο, παραδοσιακού συνόλου.