Αρχιτεκτονική

Ομορφα πέτρινα σπίτια συνθέτουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Βίτσας

Ομορφα πέτρινα σπίτια συνθέτουν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Βίτσας

Γενικά. Η δόμηση του οικισμού είναι πυκνή με χαρακτήρα αμυντικό. Τα σπίτια έχουν αυλές οι οποίες περικλείονται με ψηλούς (2 – 2.5μ.) πέτρινους μαντρότοιχους. Οι τοίχοι αυτοί εκτός από προστατευτικό ρόλο αποτελούν και αυστηρό όριο ιδιωτικής και δημόσιας ζωής. Το κτίριο τοποθετείται μέσα στο οικόπεδο λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως ο προσανατολισμός και η θέα, ενώ ο ελεύθερος αδόμητος χώρος της αυλής είναι σχετικά μικρός.

Ο οικισμός της Βίτσας είναι μονοκεντρικός. Έχει ένα μόνο κέντρο, το μεσοχώρι (πλατεία), γύρω από την οποία αναπτύσσονται τα σπίτια, στις διάφορες γειτονιές (μαχαλάδες). Στην κεντρική πλατεία συγκεντρώνονται όλες οι δημόσιες χρήσεις – το κοινοτικό γραφείο, η εκκλησία, το σχολείο, το καφενείο. Είναι ο χώρος των κοινωνικών συγκεντρώσεων, του πανηγυριού το δεκαπενταύγουστο εμπορικών συναλλαγών. Γύρω από το κέντρο του οικισμού (το μεσοχώρι) αναπτύσσεται ένα δίκτυο καλντεριμιών που διασχίζουν τις γειτονιές, τους μαχαλάδες και οδηγούν στους χώρους δουλειάς, τα χωράφια, τα δάση, τα αμπέλια. Το δίκτυο των καλτεριμιών αναπτύσσεται ακολουθώντας τις υψομετρικές του εδάφους. Στα σημεία όπου οι δρόμοι συμβάλουν μεταξύ τους ή στις αυλόθυρες των σπιτιών, δημιουργούνται διαπλατύνσεις και διάφορες κατασκευές – πεζούλια, σκαλοπάτια, ρείθρα. Είναι χώροι στάσης, συνάντησης, συζήτησης ή ξεκούρασης.