Πληθυσμιακά

1812 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Βίτσα          Οικογένειες: 230           Κάτοικοι: 1150

“Voyage de la Grece”, Pouqueville F., Paris 1828

Μέσα 19ου αιώνα Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι     Οικίες:  106             Κάτοικοι: 700

Άνω Βίτσα      Οικίες:    74               Κάτοικοι: 600

Κάτω Βίτσα    Οικίες:    63              Κάτοικοι: 340

“Ιστορική μονογραφία περί της εν Ηπείρω χώρας Βεζήτζης”, Νικολαϊδη Ιωάννη, Ιωάννινα 1939

1856 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι     Οικίες:  54           Οικογένειες: 65          Κάτοικοι: 325

Άνω Βίτσα       Οικίες:  51           Οικογένειες: 99

Κάτω Βίτσα    Οικίες:  88            Οικογένειες: 88

Άνω και Κάτω Βίτσα                                                       Κάτοικοι: 935

“Χρονογραφία της Ηπείρου” Παναγιώτη Αραβαντινού

1868 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι     Οικίες: 106         Οικογένειες: 106              Κάτοικοι: 700

Σχολεία: Ελληνικό, Αλληλοδιδακτικό και Σχολή κοριτσιών

Άνω Βίτσα       Οικίες:  74          Κάτοικοι: 600

Σχολεία: Ελληνικό και Αλληλοδιδακτικό

Κάτω Βίτσα    Οικίες:   63         Κάτοικοι: 340

Σχολεία: Αλληλοδιδακτικό

“Ζαγοριακά” Ιωάννη Λαμπρίδη

1873-1874 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι      Κάτοικοι: 500

Σχολείο: Ελληνικό  & Αλληλοδιδακτικό

Μαθητές: 40

Δάσκαλος: Μισθός οθωμ. λίρες 50 (Ελληνικό)

και λίρες 32 (Αλληλοδιδακτικό)

Παρθεναγωγείο: 40 μαθήτριες

Δασκάλα:    Μισθός γρόσια 2,800

Δάσκαλος:   Μισθός γρόσια 2,400

Οι μισθοί πληρώνονται από τα κληροδοτήματα των Ριζαρών, Χριστόδουλου Κόνιαρη, Διονυσίου Ιερομόναχου,

Κων/νου Σερεμέτη, Στέργιου Τζίμα

Άνω Βίτσα       Κάτοικοι:  370

Σχολείο: Ελληνοαλληλοδιδακτικό

Μαθητές: 36   Μαθήτριες:  4

Ο δάσκαλος παίρνει μισθό 28 λίρες τις οποίες στέλνει η Αγγελική Παπάζογλου

Κάτω Βίτσα     Κάτοικοι: 200

Σχολείο : Αλληλοδιδακτικό

Μαθητές : 30        Μαθήτριες : 5

Ο δάσκαλος παίρνει 2.000 γρόσια ετησίως από συνεισφορές των κατοίκων.

Επετηρίς του εν Κων/λει Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου έτος Β΄ εν Κων/λει 1875

1887 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι    Κάτοικοι: 500

Βίτσα              Κάτοικοι: 670

«Διατριβαί και υπομνήματα περί Ηπείρου», Αθήνησιν 1887  Χασιώτη Δημητρίου

1895 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι    Οικογένειες: 100

Βίτσα              Οικογένειες: 147

«Το ύστερο Γιαννιώτικο Πασαλίκι», Κοκολάκης Μιχ.

1902 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι      Κάτοικοι: 465

Βίτσα                Κάτοικοι: 738

Από έγγραφο αρχείου Μητροπόλεως Ιωαννίνων

1905 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι      Οικογένειες:   70

Βίτσα                Οικογένειες: 110

«Κώδικας επαρχιών»  Αρχείο Μητρόπολης Ιωαννίνων Β΄

1910 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Κάτω Βίτσα  Οικογένειες Παρούσες:    49        Αποδημούσες:    7

Κάτοικοι          Άντρες:  155         Γυναίκες       : 153

Αθίγγανοι       Οικογένειες: 7

Άντρες: 17          Γυναίκες        : 14

Σύνολο:  339

Σχολεία: Δημοτικό σχολείο   Μαθητές:  20

Νηπιαγωγείο           Μαθητές:    4

Άνω Βίτσα      Σχολεία: Ελληνική Σχολή      Μαθητές:    7

Δημοτικό σχολείο   Μαθητές:     9

Νηπιαγωγείο           Μαθητές:     3

Παρθεναγωγείο       Μαθήτριες:17

Νηπιαγωγείο           Μαθήτριες:  5

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

1913 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι     Κάτοικοι: 110

 Βίτσα              Κάτοικοι: 420

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

Μονοδέντρι     Κάτοικοι: 185

Μαθητές:  43

 Άνω Βίτσα      Κάτοικοι: 280

Σχολεία: Αρρεναγωγείο       Μαθητές:     29

Δάσκαλοι: 1)Λεωνίδας Βασίνης από τη Ζίτσα με ετήσιο μισθό 52 εικοσόφραγκα

2)Κων/νος Βόγκας από το Καπέσοβο με ετήσιο μισθό 30 εικοσόφραγκα

Διδακτήριο: Κοινοτικό (κτίστηκε με δαπάνη του Αναστασίου Μίσιογλου)

Νηπιαγωγείο :        Μαθητές:       7

Παρθεναγωγείο:     Μαθήτριες: 24

Δασκάλες : 1) Όλγα Μίσιου από Άνω Σουδενά με μισθό 20 εικοσόφραγκα

2) Αρετή Αγγελίδου από τα Γιάννινα

(δασκάλα ραπτικής)

Διδακτήριο: Κοινοτικό (δωρήθηκε από την Ευφροσύνη Καραγιάννη)

Κάτω Βίτσα      Κάτοικοι: 260

Σχολεία:    Δημοτικό σχολείο            Μαθητές:  23

Δάσκαλος : Φίλιππος Δαουδής από την Άνω Βίτσα και ετήσιο μισθό 36 εικοσόφραγκα

Διδακτήριο: Κοινοτικό

Τα Ζαγοροχώρια στις αρχές του αιώνα μας, Σπύρος Εργολάβος  Ιωάννινα 1993

1919-1920 Μονοδέντρι       Οικογένειες: 65                    Κάτοικοι: 320

Σχολείο: 1/τάξιο μεικτό  Μαθητές: 13       Μαθήτριες: 8

Δάσκαλος: Ιωάννης Σπυρόπουλος από το Στολοβό

Άνω Βίτσα          Οικογένειες: 50                    Κάτοικοι: 230

Σχολείο: 1/τάξιο μεικτό   Μαθητές: 12     Μαθήτριες: 9

Δάσκαλος: Δημήτριος Μάος από το Τσεπέλοβο

Κάτω Βίτσα      Οικογένειες: 55                    Κάτοικοι:   ;

Σχολείο: 1/τάξιο μεικτό    Μαθητές: 19     Μαθήτριες: 20

Δάσκαλος: Φίλιππος Δαουδής από την άνω Βίτσα

“Τα σχολεία της περιοχής Ζαγορίου σχολ. Έτος 1919-20” Καραγιάννη Ντίνου εφημ. ‘Το Ζαγόρι μας’ Τ. 167

1920 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι           Κάτοικοι: 191

Άνω Βίτσα             Κάτοικοι: 121

Κάτω Βίτσα          Κάτοικοι: 196

Προφήτης Ηλίας  Μοναχοί:      6

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

1928 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι           Κάτοικοι: 223

Άνω Βίτσα             Κάτοικοι: 139

Κάτω Βίτσα          Κάτοικοι: 233

Προφήτης Ηλίας  Μοναχοί:      2

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

1939 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Άνω Βίτσα      Οικογένειες:  26       Κάτοικοι: 105

Κάτω Βίτσα    Οικογένειες:  37       Κάτοικοι: 179

Στους δύο μαχαλάδες κατοικούν και αθίγγανοι

Οικογένειες: 13        Κάτοικοι:  67

Ξενιτεμένοι Αίγυπτος: 40

Ρουμανία:  6

Σερβία    :  5

Αυστρία:      1

Αμερική:      5

“Ιστορική μονογραφία περί της εν Ηπείρω χώρας Βεζήτζης” Νικολαϊδη Ιωάννη  Ιωάννινα 1939

1940 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι     Κάτοικοι: 247

Άνω Βίτσα      Κάτοικοι: 145

Κάτω Βίτσα    Κάτοικοι: 293

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

1951 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι           Κάτοικοι: 104

Άνω Βίτσα             Κάτοικοι:   81

Κάτω Βίτσα          Κάτοικοι: 100

Προφήτης Ηλίας  Μοναχοί:      2

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

1961 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι  Κάτοικοι: 133

Βίτσα            Κάτοικοι: 220

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

1971 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι  Κάτοικοι: 126

Βίτσα            Κάτοικοι: 163

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

1981 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι  Κάτοικοι: 136

Βίτσα            Κάτοικοι: 140

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

1991 Πληθυσμιακά Στοιχεία

Μονοδέντρι  Κάτοικοι:  132

Βίτσα             Κάτοικοι: 154

Εθνική στατιστική υπηρεσία Ελλάδος

1995 Μονοδέντρι  Συνολική Έκταση 20.000 τ.χιλ

Διάφορες καλλιέργειες: 400 στρ.

Βοσκότοποι: 9100 στρ.

Δασική έκταση: 9900 στρ.

Λοιπά: 600 στρ.

Ζωικό κεφάλαιο: Πρόβατα 550

Γίδια       100

Αγελάδες  80

Μελίσσια     –

Άλογα          1

Βίτσα            Συνολική Έκταση  15.700 τ. χιλ

Διάφορες καλλιέργειες: 700 στρ.

Βοσκότοποι: 9.300 στρ.

Δασική έκταση: 5.300 στρ.

Λοιπά: 400 στρ.

Ζωικό κεφάλαιο: Πρόβατα 200

Γίδια       450

Αγελάδες   4

Μελίσσια  10

Άλογα         1

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος