Λαογραφία

Γιορτές

Η Βίτσα είναι ένα χωριό με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερα ήθη, έθιμα και παραδόσεις.