Πανίδα

Η περιοχή είναι πλούσια σε άγρια πανίδα.

Μεγάλα αρπακτικά ζώα: Η αρκούδα (Ursus arctos) και ο λύκος (Canis lupus)

Μικρότερα αρπακτικά: Η αλεπού (αλπού) (Vulpes vulpes), το κουνάβι (κναβ), ο αγριόγατος (Felis silvestris) και από κάποιες τελευταίες ενδείξεις ο λίγκας (Lynx lynx).

Μεγάλα φυτοφάγα: το αγριόγιδο ή αγριόγδιου, το ζαρκάδι (Capreolus capreolus) , το αγριογούρουνο (Sus scrofa)

Άλλα μικρά ζώα: ο ασβός (Meles meles), το κουνάβι (κναβ), η νυφίτσα (Mustella nivalis) , ο σκίουρος ή βερβερίτσα (Sciurus vulgaris), ο λαγός (Lepus capensis), ο σκαντόχοιρος ή αρίτσιος (Erinaceus concolor), ο τυφλοπόντικας ή ασπάλακας (Talpa romana), το πελέκι ή γριτζέλι ή δασομυωξός (Glis glis), Νυχτερίδα (Pipistrellus pipistrellus)

Ερπετά: η σαύρα ή γκουστερίτσα (Podarcis muralis), διάφορα είδη φιδιών όπως: οχιά (Vipera ammodytes) , σαΐτα (Coluber najadum), δεντρογαλιά (Coluber gemonensis) , γκαβοκόνακο ή κονάκι (Anguis fragilis) , η χελώνα (Testudo hermanni)

Αμφύβια: ο βάτραχος ή μπάκακας (Rana graeca), ο πράσινος βάτραχος (Bufo viridis), η μπράσκια (Bufo bufo), η σαλαμάντρα (Salamandra salamandra)

Πουλιά: Η ορεινή πέρδικα, ο αετός, το γεράκι (Buteo buteo) , το κουκάλογο ή ασπροπάρης (Neophron percnopterus) , το όρνιο, το κοράκι, ο σπίνος (το τσιόνι), το χοντρότσιονο, η σιταρίθρα (η σταρίθρα), η κολοσούσα, ο κοκκινολαίμης, η γαλιάντρα, ο τρυποφράκτης, ο τσαλαπετεινός (Upupa epops) , η καρδερίνα (στραγαλιανός), ο κότσιφας (Turdus merula), η κίσσα (Garrulus glandarius), η τσίχλα (Turdus philomelos) , η τσαρτσάρα (Turdus viscivorus), το ορτύκι, το τρυγόνι, η μπεκάτσα, η φάσσα (Columba palumbus), το χελιδόνι, το πετροχελίδονο, ο κούκος (Cuculus canorus) , το αηδόνι, ο σπουργίτης, ο γκιώνης (Otus scops), η κουκουβάγια, ο μπούφος, το τριγόνι (Streptopelia turtur)

Άλλα ζώα: ο σκορπιός (η ζγκράμπια), η αράχνη (ο σφάλαγκας) , η νυχτερίδα (Rinolophus hipposideros)