Βίτσα – Δίλοφο

Αφετηρία: Βίτσα.

Τέρμα: Δίλοφο.

Μήκος διαδρομής: 3 χλμ.

Διάρκεια διαδρομής: 1,5 ώρα.

Υψομετρική διαβάθμιση: 880μ.-960μ.

Τύπος διαδρομής: μονοπάτι.

Ειδική σήμανση: Ζ15.

Σήμανση: μέτρια.

Βαθμός δυσκολίας: πολύ χαμηλός.

Προτεινόμενος χρόνος επίσκεψης: καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Πόσιμο νερό: συναντάται σπάνια.

Βλάστηση: βελανιδιές, γάυροι, κέδροι.

Πανίδα: αγριογούρουνο, δρυοκολάπτες.

Ενδιαφέροντα σημεία: τα μικρά πέτρινα γεφύρια.