Γεφύρι στον Κάμπο

Το γεφύρι αυτό βρίσκεται στον ‘Κάμπο’ στο δρόμο προς τον ‘Ομυαλό’ και ‘Κορνήσι’. Είναι πέτρινο μονότοξο και βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Άγνωστο πότε κατασκευάστηκε.