Ιερός Ναός Ταξιαρχών

Ο σταυρεπίστεγος ναός των Ταξιαρχών, άλλοτε κοιμητηριακός ναός της Πάνω Βίτσας, υψώνεται βόρεια του Αγίου Νικολάου, σε απόσταση 20 μέτρων. Κτίστηκε στα 1606, αλλά το 1885 «επηυξήθη και εκοσμήθει εκ νέου», όπως χαρακτηριστι­κά αναφέρεται στην κτητορική επιγραφή της κυρίας εισόδου. Περιλαμβάνει τον κυρίως ναό, τον νάρθηκα, το γυναικωνίτη, τα χαγιάτια και το παρεκκλήσι του Α­γίου Γεωργίου. Η σωζόμενη εσωτερική ζωγραφική διακόσμηση του ναού είναι έρ­γο λαϊκών ζωγράφων «διά χειρός Αποστόλου Μιλτιαδου και Σωκράτους εκ Κώμης Χιονάδες 1885», ενώ, το επιχρυσωμένο άνω μέρος του τέμπλου αποτελεί αντι­προσωπευτικό τύπο τέμπλου στην Ήπειρο των μέσων του 17ου αιώνα.

Από επιγραφή στη νότια θύρα του ναού των Ταξιαρχών.

Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΚΑΤΑ ΤΟ ΖΡΙΕ΄ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΑΜ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΙΣ ΕΠΗΥΞΗΘΗ ΚΑΙ ΕΚΟΣΜΗΘΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΒΗΤΣΗΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΧΙΛΙΟΣΤΩ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΣΤΩ ΠΕΜΠΤΩ (1885) ΜΗΝΙ ΑΥΓΟΥΣΤΩ ΕΠΙΤΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΕΛΗ. ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚ ΚΩΜΗΣ ΧΙΟΝΑΔΕΣ»

Λειτουργεί ως ενοριακός Ναός Άνω Βίτσας από το έτος κατασκευής του. Ο ναός είναι αγιογραφημένος. Είναι ρυθμού ” Βασιλική μονόκλιτη “. Γιορτάζει στις 8 Νοεμβρίου των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ.