Πολιτιστικός Σύλλογος Βίτσας

O Πολιτιστικός Σύλλογος Βίτσας «Αλέξιος & Αγγελική Παπάζογλου» ιδρύθηκε το 1979 και η επωνυμία του αφιερώθηκε στην ιερή μνήμη των ευεργετών της Βίτσας, Αλεξίου και Αγγελικής Παπάζογλου. Ο Σύλλογος έχει ως έδρα του την Βίτσα Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων και οι σκοποί του είναι οι εξής:

 1. Η υποβοήθηση και προαγωγή της πνευματικής, οικονομικής, ηθικής και πολιτιστικής ανάπτυξης
 2. Η διατήρηση και αναβίωση παλιών εθίμων
 3. Ο εξωραϊσμός και η προβολή της Βίτσας

Ο Σύλλογος επιδιώκει τα παραπάνω αποφεύγοντας κάθε πολιτική ανάμιξη και προσπαθεί να επιτύχει τους σκοπούς του με την κοινή προσπάθεια και εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του και ιδιαίτερα:

 1. Με την διοργάνωση καλλιτεχνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων
 2. Με την διοργάνωση διαλέξεων για επιμορφωτικά θέματα
 3. Με την οργάνωση εκδρομών και συνεστιάσεων
 4. Με την ετήσια διοργάνωση του παραδοσιακού πανηγυριού του Δεκαπενταύγουστου και άλλων παραδοσιακών εκδηλώσεων

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να εγγραφούν, με μια αίτηση προς το Δ.Σ του Συλλόγου, όλοι οι Βιτσινοί άνω των 18 ετών.

Οι πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:

 1. Τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών
 2. Δωρεές και χορηγίες
 3. Δημόσιες επιχορηγήσεις
 4. Διάφορα άλλα έσοδα (πχ εισπράξεις από γιορτές, εράνους κλπ)

Τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι:

Α) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

Το ΔΣ αποτελείται από 7 μέλη: Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και από τρεις Συμβούλους. Το ΔΣ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε 2 χρόνια κατά το μήνα Αύγουστο.