Βίτσα – Άνω Πεδινά

Μήκος διαδρομής: χιλιόμετρα

Χρόνος: 1,5 ώρα

Υψομετρική διαβάθμιση: μ.

Τύπος εδάφους: μονοπάτι

Σήμανση: μέτρια

Βαθμός δυσκολίας: Πολύ χαμηλός.

Πόσιμο νερό: Δεν υπάρχει

Χρόνος επίσκεψης: όλη τη διάρκεια τού έτους

Χλωρίδα: βελανιδιές, γάυροι, κέδροι

Πανίδα: αρκούδα, αγριογούρουνο, λύκος, αλεπού, σκίουρος, νυκτόβια και ημερόβια αρπακτικά πτηνά (ασπροπάρης, βραχοκιρκίνεζο κ.α.)